Pravidla a podmínky soutěže „Každý měsíc do Dubaje”

Dej nám tip na prodávanou nemovitost nebo prodej svou nemovitost prostřednictvím
M&M reality a zúčastni se slosování o luxusní pobyt pro dva v Dubaji!

Kdo soutěž pořádá?

Tuto marketingovou soutěž „Každý měsíc do Dubaje“ (dále jen „Soutěž“) pořádá společnost M & M reality holding a.s., se sídlem Krakovská 583/9, Nové Město, 110 00 Praha 1, IČO 27487768 (dále jen „M&M reality“), jejíž postup a podmínky upravují tato pravidla (dále jen „Pravidla“).

Kdy soutěž začne a jak dlouho potrvá?

Soutěž začíná společně se spuštěním webových stránek dejnamtip.cz 4. ledna 2018 a potrvá po dobu neurčitou až do odvolání. Soutěž probíhá současně v celé České republice.

Kdo se může soutěže zúčastnit?

Soutěže se mohou účastnit zákazníci společnosti M&M reality fyzické osoby starší 18 let vyjma těch osob, které jsou v pracovněprávním vztahu či jiném obchodně-dodavatelském vztahu ke společnosti M&M reality a osob jím blízkých podle § 22 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Soutěžící“).

Kdo bude do soutěže zařazen?

Do soutěže bude zařazen zákazník společnosti M&M reality, který společnosti M&M reality, který splní jednu z níže uvedených podmínek:

 • Předá Tip na prodej nemovitosti a zároveň na zprostředkování prodeje nemovitosti bude uzavřena výhradní smlouva se společností M&M reality s dobou trvání nejméně tři měsíce (v tomto případě se stává soutěžícím také vlastník/vlastníci nemovitosti) a zároveň nebude od výhradní smlouvy na zprostředkování prodeje nemovitosti odstoupeno ve 14-denní lhůtě pro případ uzavření výhradní smlouvy na zprostředkování prodej nemovitosti mimo obchodní prostory M&M reality. Při zařazení do soutěže bude uplatňováno pravidlo tzv. jedinečného kontaktu, do soutěže tedy nemůže být zařazen Tip na prodej nemovitosti, která je už v systému M&M reality evidována.
 • Uzavře jako vlastník nemovitosti výhradní smlouvu na zprostředkování prodeje nemovitosti prostřednictvím M&M reality s dobou trvání nejméně tři měsíce a zároveň nebude od výhradní smlouvy na zprostředkování prodeje nemovitosti odstoupeno ve 14-denní lhůtě pro případ uzavření výhradní smlouvy na zprostředkování prodej nemovitosti mimo obchodní prostory M&M reality. (dále jen „Soutěžící“)

Co lze vyhrát?

Každý měsíc bude probíhat losování o poukaz pro dvě osoby na šestidenní pobyt v Dubaji. Výhra zahrnuje letenky pro dvě osoby tam i zpět, šestidenní pobyt (pátek - středa) s polopenzí v hotelu v Dubaji, transfer z letiště a na letiště v Dubaji.

Kdy budu zařazen do slosování?

Po uzavření výhradní smlouvy na zprostředkování prodeje nemovitosti s minimální délkou trvání nejméně tři měsíce budete automaticky, ať už jako tipař nebo majitel nemovitosti, zařazen do měsíčního slosování. O termínu slosování budete automaticky informováni. Pro termín losování platí jednoduché pravidlo – termín uzavření výhradní smlouvy s M&M reality + 15 dnů ochranné lhůty – tzn. smlouvu uzavřete např. v období 1. - 30. září 2018 + 15 dnů ochranné lhůty = termín Vašeho losování připadá na 15. října 2018 (pokud termín vychází na víkend či svátek, koná se losování následující pracovní den).

Kdy proběhne první slosování?

První slosování proběhne dne 25. 1. 2018 po dobu neurčitou a bude probíhat až do odvolání.

Jak bude výhra vylosována?

Výherce losuje počítač prostřednictvím generátoru náhodných čísel.

Jaká je pravděpodobnost výhry?

Vzhledem k tomu, že výhry losujeme každý měsíc, je pravděpodobnost výhry velmi vysoká. Pokud má nemovitost více vlastníků, pravděpodobnost výhry se pro Vás zvyšuje, protože i oni budou zařazeni ve stejný den do losování.

Co když vyhraju?

Pak vám poblahopřejeme a na nejbližší pobočce M&M Reality si vyzvednete svůj poukaz, který bude mít platnost 1 měsíc od losování. Za účelem předání výhry a naplánování Vaší dovolené v Dubaji, budete kontaktováni den po losování společností M&M reality.

Co budeme chtít po výherci?

Výherce poskytne M&M reality fotografie a videa z pobytu v Dubaji ke zveřejnění na webových stránkách M&M reality, na webových stránkách Soutěže dejnamtip.cz a na Facebookových stránkách společnosti, a to po dobu nejdéle 2 let ode dne ukončení Soutěže a Výherce převzetím výhry dále souhlasí s tím, že společnost M&M reality zveřejní jméno, příjmení a město bydliště na webových stránkách M&M reality, na webových stránkách Soutěže a na Facebookových stránkách společnosti, a to po dobu nejdéle 2 let ode dne ukončení Soutěže. Výherce dále vyslovuje souhlas s pořízením a použitím obrazových, zvukových a zvukově-obrazových záznamů jeho osoby pro účely organizace soutěže a její propagaci a pro marketingové účely společnosti M&M reality po dobu výše uvedenou.

S čím musí soutěžící souhlasit a co dalšího je nutné vědět?

Soutěžící účastí v Soutěži souhlasí s těmito Pravidly a uděluje v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, společnosti M&M reality, jakožto správci, souhlas ke zpracování jeho telefonního čísla a pro případ, že se stane výhercem i dalších osobních údajů v rozsahu jména, příjmení a adresy (dále jen „Údaje“), a to pro účely jeho účasti v Soutěži, jejího následného vyhodnocení a předání případné výhry. Souhlas dle tohoto odstavce je Soutěžícím udělován na dobu trvání Soutěže a jejího vyhodnocení, přičemž může být kdykoli v průběhu této doby bezplatně písemně odvolán na adrese sídla M&M reality; odvolání souhlasu však bude mít za důsledek nemožnost udělení výhry v Soutěži. Soutěžící má právo na přístup k osobním údajům, právo požádat o vysvětlení a případně právo požadovat odstranění vzniklého stavu, zejména blokování, provedení opravy, doplnění či likvidaci jeho údajů a další práva uvedená v zákoně č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů. Další informace týkající se zpracování Údajů jsou uvedeny na stránkách www.mmreality.cz v části O nás.

Do soutěže nebudou zařazeny opakovaně, tedy více než jednou, losované nemovitosti se shodným číslem listu vlastnictví. Dále do soutěže nebudou zařazeny ty nemovitosti u nichž na přání prodávajícího nebude realizována jejich propagace na inzertních portálech.

Společnost M&M reality nenese odpovědnost za jakoukoliv technickou chybu a má právo konečného rozhodnutí ve všech záležitostech Soutěže, včetně jejího ukončení. Společnost M&M reality je oprávněna ze Soutěže vyřadit Soutěžící, kteří nesplňují podmínky stanovené těmito pravidly anebo platnými právními předpisy. Na výhru nevzniká právní nárok.

Společnost M&M reality je oprávněna kdykoliv jednostranně měnit a doplňovat tato Pravidla. Aktuální znění Pravidel je vždy k dispozici na stránkách soutěže. Ke dni účinnosti nového znění Pravidel pozbývají účinnosti jejich předchozí znění.

REGISTRAČNÍ FORMULÁŘ

APLIKACE TIPAŘ

Staňte se Tipařem a tip na unikátní nezveřejněnou nemovitost na prodej nám poskytněte přes aplikaci, kterou si stáhněte do svého chytrého telefonu.

 • 1.

  Stáhněte si aplikaci Tipař
  pro svůj operační systém
  Android nebo iOS

 • 2.

  Dejte nám tip
  na nezveřejněnou unikátní nemovitost
  určenou k prodeji

 • 3.

  My uzavřeme výhradní smlouvu
  o zprostředkování prodeje s majitelem

 • 4.

  Budete automaticky zařazeni
  do slosování o luxusní pobyt
  pro dva v Dubaji

 • A navíc získáte tipařskou provizi až 10 tisíc Kč!

  STAHUJ PRO ANDROID

  STAHUJ PRO iOS

Tento web používá k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie. Používáním tohoto webu s tím souhlasíte.